Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

Motugā’afa 5

Fa'atomu'aga

O le iloa o se gagana o le iloa lea o ona 'upu, o o latou tu'ufa'atasiga, ma fa'aaogāga talafeagai.

O le iloa o se 'upu o le iloa lea o lona foliga va'aia pe'ā tusia, ma lona fa'aleoga pe'ā fa'alogo i ai, lona tūlaga i se fui'upu po'o se fuai'upu, ona fa'aaogāga, ma lona fa'auigaga.

'Ae le o 'upu uma e mo'omia o a iloa tutusa ia tūlaga uma, se'i vaganā 'upu ta'atele, ma 'upu ua fa'atāuaina ona iloa i se matā'upu po'o le atina'eina o le faitau ma le tusitusi.

O polokalame mo le gagana e tatau ona iai ni sini e patino i le fa'atupula'ia ma le fa'atūmauina o 'upu, ma ia manino sini mo tamaiti ua 'ese'ese tūlaga o lo lātou iloa o le gagana. O le tele o 'upu a le tamaitiiti e iloa ma mafai ona fa'aaogā, o le mafai fo'i lea ona fa'a'upuina o ona mana'oga, lagona, ma ona mafaufauga. O filifiliga o 'upu e a'oa'o e mafai ona faia i le mānatunatu i le aogā o 'upu ma le lautele o o lātou fa'aaogāga i si'osi'omaga o tamaiti. Ona o le tele o vasega o le gagana Sāmoa ua aofia ai tamaiti ua 'avea le gagana ma gagana lona lua, e tāua le ma'oti o sini po'o fa'anaunauga e tatau ona 'ausia e tamaiti i 'upu e ao ona lātou iloa, ma le fa'apolokalameina o gāluega ia fa'atupula'ia, ma saga iloa 'ātili ai ia 'upu.

O le motugā'afa lona lima lenei o motugā'afa e ono ua tapenaina e le Matāgāluega o Ā'oga i se polokalame mo le fa'aleleia 'ātili o tūlaga o le a'oa'oina o le gagana Sāmoa.

O le motugā'afa e tolu ona vāega:

  • O le vāega muamua o fa'amatalaga ma manatu ua fa'aalia i sa'ili'iliga i 'autū o le motugā'afa. Ua aofia ai ma tūlaga e feso'ota'i atu ai i le fa'asāmoa.
  • O le vāega lona lua o ni fa'amatalaga lea o ni gāluega sa sa'ili mai i faiā'oga ia latou fo'i fa'atinoga.
  • O le vāega lona'tolu o se 'auala e fesoasoani ai i le faiā'oga auā filifiliga o ni suiga o le a'oa'oina o lana vasega. E mafai ona ia fa'aaogāina le utuofa'amaumauga fa'atasi ma le fesoasoani a le faiā'oga o le polokalame atina'e.


Footer: