Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

Motugā’afa 4

Fa'atomu'aga

O a'oa'oga sa'il'iili o ni isi ia o 'auala ua fa'atāuaina i le 'atina'eina o māfaufau o tamaiti. E tupu lea tulaga i le iai o avanoa e fai ai e tamaiti ni fuafuaga o se sāili'iliga. O ia fuafuaga e aofia ai le filifili o se matā'upu, fai o ni fesili e ta'imua ai le sa'ili'iliga, ma le fa'ata'atia lea o se ata 'ātoa o le sa'ili'iliga, ma fa'avasegaga o taimi. E lē gata i le faia o ni fuafuaga o sa'ili'iliga, 'ae ua iai fo'i ma le a'oa'oina o mau ma fa'amatalaga e tali ai fesili ua fa'ata'atia, ma le au'ili'ili ma fa'avasega mau ua a'oina. Mulimuli ane ona fetu'una'i lea o fa'amatalaga ina ia maua se ta'aofaiga o manatu ua alia'i mai, ma tāmau ai i se lipoti. O nei tūlaga 'uma ua maua ai ni avanoa e fetāla'i ai māfaufau o tamaiti ma fa'atupula'ia ai atamai 'ese'ese ua mo'omia i matā'upu 'uma. E fa'atāuaina le faia o sa'ili'iliga ona o tūlaga ia. 'Ae ao lava ona taumamao faiāo'ga ma le faia o gāluega e na o le a'oina o fa'amatalaga 'ae leai se au'ili'ili ma fetu'una'i ina ia maua ai tali o fesili. E mo'omia e tamaiti le fesoasoani ina ia mafai ona lātou fa'atino vāega 'ese'ese o se sa'il'iiliga. O saili'iliga fo'i ia e lē na'o matāupu tau le aganu'u e fa'atatau i ai 'ae ia iai ni avanoa e saili'ili ai tamaiti i le lautele o tūlaga o le soifuaga e talafeagai ma o lātou tausaga.

O le motugā'afa lona fā lenei o motugā'afa e ono ua tapenaina e le Matāgāluega o Ā'oga mo le fa'aleleia 'ātili o le a'oa'oina o le gagana Sāmoa. O motugā'afa o ni tusitusiga mo le fa'alauteleina o tomai fa'afaiā'oga mo le gagana Sāmoa. O le fa'amoemoe e fa'aaogā nei motugā'afa mo a'oa'oga fa'afaiā'oga i totonu o ā'oga o lo'o a'oa'o ai le gagana Sāmoa po'o le tu'ufa'atasia fo'i o ia ā'oga.

O le motugā'afa e tolu ona vāega:

  • O le vāega muamua o fa'amatalaga ma manatu ua fa'aalia i sa'ili'iliga ua faia i le 'autū o le motugā'afa. Ua aofia ai ma tulaga e feso'ota'i atu ai i le fa'asāmoa.
  • O le vāega lona lua o ni fa'amatalaga lea o ni galuega sa sa'ili mai i faiā'oga ia lātou fo'i fa'atinoga.
  • O le vāega lona tolu o se 'auala e fesoasoani ai i le faiā'oga auā filifiliga o ni suiga o le a'oa'oina o lana vasega. E mafai ona ia fa'aaogāina le utuofa'amaumauga fa'atasi ma le fesoasoani a le faiā'oga o le polokalame atina'e.


Footer: