Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

Motugā’afa 3

Fa'atomu'aga

O le fatu o le fa'asamoa o lo'o afïfï i totonu o tāua o va feāloa'i ma fāiā. O fa'atinoga uma o le fa'asāmoa i ana tu ma aga fa'aaloalo e I'oimata i le va feāloa'i, ma le fāiā o tagata o lo'o patino i ai. O le va lea e manino ai le gagana e fa'aaogā ma fa'aaloaloga e āfua mai lava i tūlaga o le pule se'ia o'o atu i le tautua i totonu o 'āiga, o le feagaiga a le tuagane ma lona tuafafine, o le saofa'iga a ali'i ma faleupolu o se nu'u, o le atunu'u, ma tagata lautele. O le fa'asāmoa ua le na'o taga o lo'o faia i se fa'atinoga, a'o tāua o lo'o fa'avae ai.

O le a'oa'oina o le fa'asāmoa i tamaiti, e tolu ni tulaga ua fa'atāuaina. Ua fa'atāuaina le iai o ni avanoa e māfaufau, au'ili'ili, ma fa'avasega ai e tamaiti tāua o lo'o fa'avae ai fa'atinoga 'ese'ese. I totonu o le vasega e iai tamaiti o lo'o a'oina le gagana 'ae e lē o ni Sāmoa. E fiailoa tu ma aga o le fa'asāmoa, 'ae tumau pea lo latou fa'asinomaga. 'A'o tamaiti Sāmoa o lo'o fiailoaina tu ma aga o le fa'asāmoa o lo latou fa'asinomaga lava lea. O le fa'anaunauga ia malamalama tamaiti i le loloto o le fa'asāmoa ma fesoasoani lea i lo latou taliaina o lo lātou fa'asinomaga i so latou maliega. O lona lua o tulaga ua fa'atāuaina, o le iai lea o ni avanoa e fa'atalanoa ai e tamaiti a'afiaga o ni isi o tu ma aga fa'asāmoa i le olaga i Niu Sila. O ia avanoa e tatau ona lautele ma o gatasi ni va'aiga e fa'atalanoaina, o se fa'ata'ita'iga, o matā'upu ua lelei ai, atoa ai ma a'afiaga e pei o le tamao'āiga, soifua maloloina, o le malupuipuia o aiātatau. O lona tolu o tulaga ua fa'atāuaina, o avanoa ia e mafai ai e tamaiti ona atina'e le iloa fetu'utu'una'i ma faia ni fa'ai'uga i se matā'upu. O nei tulaga uma e mafai ona fa'atino i galuega e fetufaā'i ai tamaiti i vaega fa'atasi ai ma le fautua a le faiā'oga.

O le motugā'afa lona tolu lenei o ni motugā'afa se ono ua tapenaina e le Matāgaluega o Ā'oga i se polokalame mo le fa'aleleia 'ātili o tūlaga o le a'oa'oina o le gagana Sāmoa.

O le motugā'afa e tolu ona vāega:

  • O le vāega muamua, o fa'amatalaga ma manatu ua fa'aalia i sa'il'iliga ua faia le 'autū o le motugā'afa. Ua aofia ai ma tūlaga e feso'ota'i atu ai i le fa'asāmoa.
  • O le vaega lona lua, o ni fa'amatalaga ia o ni gāluega sa sa'ili mai i faiā'oga ia latou fo'i fa'atinoga.
  • O le vaega lona tolu o se 'auala e fesoasoani ai i le faiā'oga auā filifiliga o ni suiga o le a'oa'oina o lana vasega. E mafai ona ia fa'aaogāina le utuofa'amaumauga fa'atasi ma le fesoasoani a le faiā'oga o le polokalame atina'e.


Footer: