Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

2.8 O se Fa'ata'ita'iga o se Galuega o lo'o Tāua i Galuega Sa'ili'ili: Tima'iga mo le Teuteuina o se Finauga

Fa'aaoga 'āmataga ua avatu i lalo e fesoasoani ai i lau paga ina ia toe teuteu lana tusitusiga. Fa'aali mai po'o le fea 'āmataga sa fa'aaogā.

 1. A mafai ona toe fa'aleleia manatu o i le tusitusiga, fa'aaogā se isi o 'āmataga ia e fesoasoani ai i lau paga.O se manatu e lelei atu i lo lea o le …
 2. O se manatu tāua ua e lē ta'ua o le …
 3. Ai ua galo ia oe le …
 4. Ae a pe a fa'apea e sui le tulaga po'o le va'aiga lea e te aumaia ai le manatu lea?
 5. E le'i mafaufau lava se isi i le itu lea …
 6. A mana'omia le faalautele o manatu ma toe fa'amanino 'ātili, ona fa'aaogā lea o se isi o fa'a'upuga ia e fesoasoani ai i lau paga.O se fa'ata'ita'iga o le manatu lea o le …
 7. E mafai ona aumai sou lava manatu e lagolago ai le itū lea …
 8. E mafai ona e fa'alautele le manatu lea fa'apea …
 9. O se isi manatu e ono finau mai le isi itū o le
 10. E mafai ona e fa'amanino 'ātili le tulaga lea i le …
 11. A mana'omia ona teuteu manatu, fa'aaogā se isi o fa'a'upuga ia e fesoasoani ai i lau paga.E le mana'omia lea manatu auā e …
 12. Ua sala 'ese ma le 'autū le fa'amatalaga lea …
 13. E to'atele tagata e le aua'i i le manatu lea …
 14. Afai e lē o ma'oti le sologa lelei o manatu, fa'aaogā se isi o fa'a'upuga ia e fesoasoani, tima'i ai i lau paga.O le fa'amoemoe o lau tusitusiga o le …
 15. O le manatu 'autū o lo'o 'auga i ai lau tusitusiga o le …
 16. E mafai ona e aotelea manatu i se fa'ai'uga fa'apea …
 17. O le palakalafa lea ua sili ona …

(Franken, 1996)

O le tāua o lenei 'auala mo le teuteuina o tusitusiga o le fa'aaogā lea o tïma'iga e fa'amamafaina le va'ai i manatu po'o matā'upu faaalia ma le sologa lelei o manatu, nai lo le va'ai i le papa'u o tusitusiga e pei o fa'ailoga o le gagana tusitusi, ma le sipelaga o upu. O le isi itū e tāua ai o le fa'aaogā lea o le pepa e fetufaa'i ai tamaiti, ma mafaufau loloto ai i 'a'ano o tusitusiga. Ua sili atu ona tāua lea nai lo le faitau e le faiā'oga ma maka i le peni mūmū. Ua 'avea fo'i lenei tūlaga, ma ala e iloa ai e tamaiti tūlaga o lo'o mo'omia i sionara po'o fatuga 'ese'ese.

O se isi o 'auala ua fautuaina o le tele lea o ni avanoa e faitau, fa'alogo, va'ai, au'ili'ili, ma mātau ai e tamaiti fa'avasegaga, fa'aupuga, ma le soso'oga o manatu. E mafai ona fafau e tamaiti pe tu'ufa'atasi e i latou ni fuafa'atatau mo le sionara po'o fatuga i 'autū 'ese'ese. O se fa'ata'ita'iga, a fa'apea o lo'o fiatusi e tamaiti se fïnauga, e tatau ona lava ni fa'ata'ita'iga o finauga ua tusitusia e faitau ma au'ili'ili e tamaiti, ona lisi mai lea e i latou po'o a tūlaga e tatau ona aofia ma 'ausia i se faia o se fïnauga tusitusia.


Footer: