Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

2.7 Tuliaufulu

O le Iloa o le Gagana

E mana'omia le lava o le iloa o le gagana mo le fa'atinoina o tusitusiga. Ua aofia ai le iloa o 'upu, ma le tu'ufa'atasiga o le gagana i fuai'upu po'o le kalama. Ua tāua le fa'atuputupula'ia o le gagana a tamaiti aemaise lava ē o lo'o a'oa'oina le gagana o se gagana lonalua, mo tusitusiga. Ua mautinoa e ui i le tele o taimi e taga'i ai faiā'oga i le kalama, sipelaga o 'upu, fa'ailoga o le gagana, ae ua leai se aogā i le fa'aleleia o ia vāega o le gagana, ma le fa'atuputupuina o le gagana a tamaiti. Ua sili ona aogā galuega o lo'o tele ai le fa'aaogāga o le gagana e malamalama ai tamaiti pe'ā fa'alogologo pe faitau i ai (Krashen, 1984; Elly ma Maunghubai, 1983).

O le iloa o tulaga e patino i se sionara po'o se fātuga (fa'ata'ita'iga, 'autū, fa'avasegaga, aga o le gagana). I le vaitau o le 1990, sa a'e mai ai ni isi fo'i manatu i agava'a e tatau ona iloa e tagata tusitusi. O le va'aiga i sionara po'o fatuga 'ese 'ese, ua fa'amamafa ai le feso'ota'iga o tūlaga nei: o le iloa o le fa'ava'a ma le fa'avasegaga o manatu i tusitusiga e patino i 'autū 'ese'ese, o le talafeagai o le gagana ma folasaga i le 'autū, ma le 'aufaitau.

O le iloa lea o 'auala e fa'atino ai le tūsia o fatuga 'ese'ese. Ua lē gata i le iloa o le fa'avasegaga o fātuga po'o tusitusiga 'ese'ese, o se fa'ata'ita'iga, tala fatu pupu'u, tala toe faamatala, tusi fa'amavae, tusi fa'anoi, lāuga usu, faia o se finauga, 'auala patino i le faia o se lāuga, o se tautalaga e fa'afeiloa'i ai ni mālō, 'ae ua tāua fo'i le iloa o 'auala e fa'atino pe galuea'iina ai ia tusitusiga.

E iai ni lu'itau e fa'afesaga'i ma tamaiti i le fa'atinoina o nei vaega o tusitusiga. O le mātauina o ia lu'i e mafai ai ona iloa ni 'auala e fesoasoani ai i tamaiti (Bereiter ma Scardamalia, 1982, 1983; Franken, 1996). O lo'o fa'alautele atu i le siata o i lalo ia tūlaga.

Lagolagoina o le Aoina le Gagana

1. O le lu'i muamua o le mafai lea ona fai ni tusitusiga 'u'umi ma 'anoa.

Ia iai ni fautuaga e fafagu ai le māfaufau o tamaiti ina ia toe manatu i tūlaga ua lātou iloa i se matā'upu o se fa'ata'ita'iga o ni fesili e fagufagu ai manatu o tamaiti ina ia fa'alautele a latou fa'amatalaga. Taga'i i le va'aiga a Cummins (2001) i le aogā o le fafaguina o ni iloa o i ai i tamaiti.

2. O lonalua o lu'i o le mafai lea e tamaiti ona tapā o lātou manatu teumamao.

Ia iai ni galuega e māfaufau vave ai tamaiti i ni mea ua lātou iloa i se 'autū.O se fa'ata'ita'iga, lisi i lalo 'upu e feso'ota'i i se 'autū, fa'atalanoa ni tūlaga e lelei pe ponā ai se matā'upu, fa'aaogā ni siata e mātau ai tulaga ua iloa i se matā'upu.O se fa'ata'ita'iga, o tūlaga o aso ua tuana'i,o tūlaga o aso nei,o ni tūlaga o le lumanai.

3. O lonatolu o lu'i o le iloa fa'atino 'auala po'o gasologa o tusitusiga.

O le mafai lea ona fuafua mamao le tamaitiiti i le atoaga o se tusitusiga ma le tu'ufa'atasiga o manatu mo le aotelega, nai lo le galue i fuai'upu ta'itasi. O le mafuaaga e lē o lava le a'oa'oina o tamaiti i gasologa o tusitusiga: fuafua, fa'avasega ma tusitusia, iloilo ma teuteu. O lona uiga ua tatau ona a'oa'o ma fa'ata'ita'i e tamaiti ona fa'atino vaega o le faia o se tusitusiga. Ia avatu ni fui'upu po'o ni amataga o fuai'upu e fesoasoani ai i tamaiti ina ia iloa fa'asologa o o lātou manatu. O se fa'ata'ita'iga, o se tulaga muamua, lonalua, peita'i, aotele manatu. Fa'aaogā ni fa'aapogaleveleve e folasia ai manatu i se matā'upu.

4. O lonafa o lu'i o le lava lea o le gagana a tamaiti – i 'upu, tu'ufa'atasiga o 'upu po'o le kalama.

E tatau ona lava avanoa e fa'alogo, faitau ma a'oa'o ai upu ma le kalama o le gagana. Ia tele ni fa'ata'ita'iga (aemaise le fa'alogo ma le faitau) e malamalama gofie ai tamaiti ma maua ai e i latou le uiga o ni 'upu fou.

5. O lonalima o lu'i o le iloa e tamaiti o tulaga e patino i se sionara po'o se fatuga.

O se fa'ata'ita'iga, o le 'autū, fa'avasegaga, aga o le gagana. O nisi o mafua'aga o lea tūlaga o le le'i lava ona faitau ma fa'alogo tamaiti i sionara po o fatuga 'ese 'ese. E le'i a'oa'oina fo'i tamaiti ia mātau, ma au'ili'ili uiga, aga ma le fa'avasegaga o fatuga 'ese'ese. Fa'aaogā galuega e iloilo ma au'ili'ili ai e tamaiti tūlaga ma aga o fatuga 'ese'ese.

6. O lonaono o lu'i o le iloa fa'atino le tūsia o fatuga 'ese'ese, o se fa'ata'ita'iga, auala patino i le faia o se lauga, 'auala patino i le faia o se tautalaga e fa'afeiloa'i ai ni mālō, 'auala patino i le tusia o se finauga po'o ni tūlaga e tete'e ai i se matā'upu, 'auala patino i le tusia o tala fa'amatala, tala toe fa'amatala.

O lona uiga e le'i a'oa'oina tamaiti pe fa'apefea ona tu'ufa'atasia fatuga 'ese'ese. E le'i lava le fautuaina o tamaiti i tusitusiga ua mae'a ona fai.
Ia iai galuega fa'atino e tusi ma tulimata'i ai vaega o sionara po'o fatuga 'ese'ese. O ni fa'ata'ita'iga o ō lātou 'autū, 'aufaitau ma le fa'avasegaga, o le gagana e fa'aaogā. E tāua la le iai o galuega tusitusi mo ni 'aufaitau e i fafo atu o le potuā'oga. O ni fa'ata'ita'iga, o tusi i le fa'atonu o se nusipepa, o se tusi i le matāgaluega po'o se kamupanï i ni fa'amatalaga o mo'omia, o ni tala fatu mo tamaiti o i vasega laiti, o ni tala po'o solo e lolomiina mo le lautele. O le iai o galuega fa'apea e fesoasoani tele i le galuea'iina o tomai o tusitusiga auā o lo'o tulimata'i ai tūlaga e mo'omia i feso'ota'iga masani o le soifuaga. E tatau fo'i ona fa'aaogā fautuaga tūsia i ni pepa o lo'o fagufagu ai mafaufau o tamaiti i tulaga e ao ona toe teuteu. O se fa'ata'ita'iga o pepa e iai matā'upu lautogia o se tusitusiga e iloilo ai e tamaiti a latou tusitusiga po'o tusitusiga a isi.

7. O lonafitu o lu'i o le iloa lea ona iloilo le tusitusiga ma teuteu ina ia 'anoa ma feso'ota'i manatu.

Fa'aaogā ni pepa ua tu'ufa'atasi ai ni fa'aupuga e fa'amanatu pe fafagu ai ni tūlaga e tatau ona iloiloina, fa'ata'ita'iga:

  • E faigatā ona iloa e le 'aufaitau le tāua o lea tūlaga …
  • E lē feso'otai manatu ia …
  • E mānaia le manatu lea …
  • E tatau ona 'aumai se fa'ata'ita'iga …
  • E lelei pe'ā fa'alautele le tūlaga lea …
  • E tatau ona sui le fa'a'upuga …

O le fa'aaogaga o ia amataga e fesoasoani i le toe manatu o tamaiti i le latou tusitusiga ma teuteu. E mafai ona tā'ua lea 'auala o tima'iga mo le teuteuina o tusitusiga. Sa 'āmata e Bereiter ma Scardamalia (1982, 1983), lenei auala ma oloo faataitai atu i lalo mo le iloiloina ma le teuteuga o se finauga sa tusia.


Footer: