Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

2.4 Fa'asitepu

  1. E muamua, ona fa'atalanoaina n i mea ua iloa e tamaiti i se ulutala. E aofia ai 'upu, uiga, ma ni mea na tutupu sa 'auai pe na fa'alogo i ai. E fesoasoani lea e fa'afaigōfie ona fa'afeso'ota'i se mea fou o le a faitau i ai ma ni tūlaga ua iloa. O le amata fafagu lea o le mafaufau o le tamaitiiti i ni uiga o le a faitau i ai. E fa'atāuaina ai fo'i le fa'asinomaga o tamaiti.
  2. O lonalua, o le fa'ata'atia lea o le sini po'o le mafua'aga e ala ai ona faitau. E fesoasoani i le faitau ma mafaufau toto'a i matā'upu o se tusitusiga.
  3. O lonatolu, o le fa'atalanoaina lea o tamaiti pe'ā uma ona faitau i tūlaga ua aliā'i mai i le faitauga: o le sini sa fa'ata'atia, o fa'auigaga, o ni isi tūlaga e pei o le fa'aaogāga o le gagana, o ata fa'alemāfaufau, o a'afiaga, o le fa'asologa o manatu, o aga a le tusitala, o le feso'ota'i o se 'autū, 'aufaitau, ma manatu ma o lātou fa'avasegaga 'ātoa ai ma le gagana, o le fa'afeso'ota'i atu i le olaga o le tamaititi. O le vāega lenei e tāua tele ona o le taimi e mafai ona iai ni a'oa'oga patino i tomai o le faitau tusi. O le fetufaā'i o tamaiti o ni foliga va'aia ia o lo lātou mālamalama e mafai ona iloa ai e le faiā'oga le tulaga o le faitau a tamaiti. E mafai foi i le la'asaga lenei ona a'oa'o ai ni tūlaga patino o lo'o mo'omia e pei o le iloa e tamaiti ona fai ni fesili i ni tūlaga o faitau i ai, o le ta'ita'iina lea o tamaiti ina ia iloa fa'auiga ni manatu tu'usa'o, ma tu'utu'u atu ai lo latou mālamalama i le loloto.
  4. O lonafā, o ni galuega ia e mafai ona galulue ta'ito'atasi ai tamaiti e pei o ni fa'atinoga, o ni tusiga ata, o ni sa'ili'iliga. E fesoasoani i le fa'alauteleina o tomai o le faitau tusi 'ātoa ai ma le mālamalama atili i se matā'upu sa faitauina. E fesoasoani fo'i i le galuea'iina o tomai o le faitau ta'ito'atasi o le tamaitiiti.
  5. O le tūlaga mulimuli, o le iloilo ma toe mānatunatu lea o tamaiti i tūlaga ua lātou maua i lea lēsona, pe'ā faatusatusa i tūlaga sa fa'amoemoe i ai i le 'amataga. E fesoasoani i le galuea'iina o māfaufau o tamaiti ina ia māfaufau i o lātou lava māfaufau ma tomai o tau atia'e. O se tūlaga tāua mo le iloa iloilo ma fai ni fa'ai'uga mo lātou lava. A aotele manatu fa'aalia i le galueaiina o le faitautusi ua manino mai ai o le iloa faitau ma fa'a'uiga, ua tāua ai le fafaguina o ni iloa o tamaiti i se matā'upu i le fa'afeso'ota'i atu o a'oa'oga i mea ua mua'i iloa e tamaiti i lo latou si'osi'omaga, ua telē se avanoa e fetāla'i ai o latou māfaufau. O le faitau malamalama ua lē na'o 'upu a'o le tu'ufa'atasiga o fa'auigaga mai le loto manatu e o'o atu i le iloiloga, mai le mālamalama i manatu tu'usa'o e o'o atu i le iloa o uiga loloto. O nei tūlaga uma e fai fua pe'ā le lava le gagana a le tamaititi - i ana 'upu e vave ona mātau ma iloa le uiga, o le feso'ota'iga o 'upu i fuai'upu po'o le kalama, aemaise ai le mālamalama i aga o le tu'ufa'atasiga o manatu i se 'āutu.


Footer: