Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

2.14.3 Fa'aleleiga 'Ātili o Galuega Fa'afaiā'oga i Totonu o Vasega

O le vaega lenei o le motugā'afa ua fuafuaina ina ia fesoasoani ia te oe i le filifilia o malamalama'aga 'autu mo le a'oa'oina o le fa'alogo ma le tautala. O le fa'anaunauga ia mafai ona iai ni suiga i 'auala e fa'atino ai galuega i totonu o le vasega. O le fa'amoemoe ia avea nei galuega sā'ili ma fesoasoani e fa'atupu manatu ai i ni suiga talafeagai i lou a'oa'oina o le gagana Sāmoa.

E tāūa ona fa'amaumau fa'atinoga o suiga o galuega i totonu o lau vasega e pei ona avatu i le avanoa o i lalo. E aogā foi nei fa'amaumauga mo fetufaa'iga ma le faiā'oga o le polokalame.

O a ni suiga e mafai ona e fa'ata'ita'iina i totonu o lau vasega?

Talatalanoa ma le foemua:

Fa'amaumauga o Manatu o le Faiā'oga

Kuata

Faiā'oga

Faiā'oga o le polokalame

Suiga i A'oa'oga o Vasega
 
O se fa'ata'ita'iga, o le tufaina o galuega sa'ili'ili ua 'ausia ma tamaiti, feso'ota'iga ma ē o lo'o a'oina le gagana i le lesona i ni vaega e manaomia atili ai se fesoasoani.  
Fuafuaga o Galuega
 
Fa'amatalaga o le vasega:  
Iunite:  
Fuafa'atatau:  
Fa'anaunauga 'ausia:  
Fa'amaumauga
 
O a mea na lelei? O a ni lagona o tamaiti? O a ni vaega e ao ona ou fa'aleleia atili? Fautuaga mai le faiā'oga o le polokalame. O a nisi vaega e soso'ō ai?
Aso:  
Aso:  
Aso:  
Aso:  
Tāaofa'iga
 
Na iai se aogā i tamaiti o le suiga o lau fa'atinoga fa'afaiā'oga?  
O a ni itū lelei?  
E fa'apefea ona e iloa?  
O a nisi vaega o lenei motugā'afa e mafai ona e fa'aaogāina?  


Footer: