Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

2.11 O Lou Mata'alia ma Sogasogā i Lau Vasega

O le fa'atumutumuga o tapenaga uma nei, ia lu'itauina faiā'oga ina ia mata'itū' tomai, ma agava'a ua latou silafia i le taimi nei, ma ia avea manatu 'autū ua folasia e tāoso ai ni suiga o fa'atinoga a faiā'oga mo le fa'afaileleina, ma le atina'eina o le gagana Sāmoa a le fanau.

O manatu 'autū o le motugā'afa lenei ua fa'atāuaina ona mata'alia ma sogasogā faiā'oga i tulaga nei mo le atina'eina o le faitau ma tusitusi:

 • ia mata'itū tūlaga o i ai tomai o tamaiti i le faitau ma tusitusi o le gagana Sāmoa ma ia talafeauga polokalame fa'ata'atitia mo tomai 'ese'ese;
 • ia iai galuega e fafaguina ai tūlaga ua iloa e tamaiti i se matā'upu;
 • ia fa'amanino i tamaiti fuafa'atatau ma fa'anaunauga e tatau ona 'ausia i galuega faitau ma tusitusi – ia iai avanoa e au'ili'ili ai e tamaiti tūlaga o lo'o mo'omia i se galuega;
 • ia atina'e le gagana – o 'upu, uiga, ma le kalama;
 • ia atina'e tomai ma agava'a i fa'auigaga 'ese'ese mai le mālamalama e saoaluga i mea o lo'o ta'u sa'o mai i le tusitusiga; fa'auigaga o ni tulaga o lo'o atagaia mai i upu tu'usa'o po o le fa'auigalua; ma le mālamalama lea taumamao po o le loloto e mo'omia ai le fa'afeso'ota'i atu o se tūlaga o faitauina i le lautele o le soifuaga;
 • ia atina'e le iloa ona iloilo ma mātau le tūlaga o iai se mālamalamaga i se tusitusiga o faitau iai;
 • ia atina'e tomai ma agava'a i le fa'atinoina o la'asaga o tusitusiga e pei o le fuafuaina o se tusitusiga, tu'ufa'atasi manatu i se tusitusiga muamua, ma le iloilo ma teuteu le tusitusiga;
 • ia atina'e tomai ma agava'a i aga o le tu'ufa'atasiga o tusitusiga o 'autū 'ese'ese po'o sionara – o le iloa lea o matā'upu e aofia i se 'autū, o le fa'avasegaga ma le fa'asologa ina ia talafeagai ma le 'autū, 'aufaitau, 'upu ma fui'upu e feso'ota'i ai manatu – ia lava ni avanoa e fa'alogo ma faitau ai e tamaiti sionara 'ese'ese, au'ili'ili, ma mātau o latou fuafa'atatau;
 • ia mata'itū suiga o le si'osi'omaga, ma le olaga o tamaiti talavou ina ia talafeagai, ma le gagana a'oa'oina, matā'upu ma galuega fa'atūlagaina, ma tūlaga o lo'o mo'omia e tamaiti i o lātou 'āiga, nu'u, feso'ota'iga ma a lātou tupulaga, ma le lautele o le soifuaga i Niu Sila – o lona uiga, o galuega tusitusi ma faitau e tatau ona aofia ai fa'aaogāga o le gagana tusitusi, e mo'omia i feso'ota'iga i fafo atu o le potu 'ā'oga;
 • ia iai ni galuega patino e iloilo ma teuteu ai e tamaiti galuega tusitusi;
 • ia ma'oti le fautuaina o tamaiti i tūlaga 'ese'ese o le faitau, ma le tusitusi ina ia iloa e tamaiti tūlaga ia fa'aleleia 'ātili, ma 'auala e fa'atino ai.


Footer: