Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

Motugā’afa 2

Fa'atomu'aga

Pe tusa ua luasefulu nei tausaga talu ona iai ni suiga o le va'aiga i le faitau ma le tusitusi. Sa māsani ona taula'i le vaai a faiā'oga i taunu'uga o le faitau ma le tusitusi, po'o ni tulaga e fa'atino mai ai (o se fa'ata'ita'iga, faitau leotele, faitau ma tali fesili, po'o le fa'atino o se gāuega tusitusi e pei o se tusigā tala). Sa leai, pe itiiti fo'i se manatu i 'auala e uia i ia fa'atinoga. Sa lē aofia ai foi ni manatu i ni gāoioiga o le māfaufau i ia tūlaga. Mai i le tele o sā'ili'iliga i le faitau ma le tusitusi, ua iai nei ni talitonuga o le faitau ma le tusitusi o ni tulaga e lē faigofie, e lē sa'onoa. E lavelave feuiuia'iga, ma o ni tūlaga ua fa'atāua tele ai le fegāoioia'iga o le māfaufau.

O ē lelei a lātou faitau e ma'ati lo lātou māfaufau i tūlaga 'ese'ese e fa'aaogā a'o le'i faitau, i le fa'auigaina o le tusitusiga ao faitau, ma le fa'alauteleina o manatu pe'ā 'uma ona faitau.

O ē lelei a lātou tusitusi ua malamalama i tūlaga patino o tusitusiga 'ese 'ese ma vāega e tatau ona uia i le fa'atinoina, e 'āmata mai i le faia o se fuafuaga, tu'ufa'atasi o manatu i le tusitusia lea o ni tapenaga muamua, ma le iloilo ma teuteu.

O le iloa o tūlaga 'uma nei e maumau pe'ā le lava le iloa i le matā'upu 'autū o le tusitusiga, 'ātoa ma le gagana i ona 'upu, le tu'ufa'atasiga o 'upu i fuai'upu po'o le kalama, ma le fatufatuga o manatu ia talafeagai, ma le 'autū ma tagata faitau. E mo'omia le iai o avanoa i totonu o vasega e a'oa'oina ai tamaiti i aga o le faitau, ma le tusitusi 'ātoa ai, ma le tulimata'ia o le atina'eina o ō lātou tomai i ia tūlaga.

O le motugā'afa lona lua lenei o motugā'afa e ono ua tapenaina e le Matāgāluega o Ā'oga i se polokalame mo le fa'aleleia atili o le a'oa'oina o le gagana Sāmoa.

O le motugā'afa e tolu ona vāega:

  • O le vāega muamua o fa'amatalaga ma manatu ua fa'aalia i sa'ili'iliga i 'auala e galuea'ina ai tomai o le faitau ma tusitusi i polokalame mo le gagana Sāmoa.
  • O le vāega lonalua o fa'amatalaga ia o ni gāluega se lua sa sā'ili mai i faiā'oga ia lātou fo'i fa'atinoga.
  • O le vāega lonatolu o se 'auala e fesoasoani ai i le faiā'oga auā filifiliga o ni suiga o le a'oa'oina o lana vasega. E mafai ona ia fa'aaogāina le utuofa'amaumauga fa'atasi ma le fesoasoani a le faiā'oga o le polokalame 'ātina'e.


Footer: