Te Kete Ipurangi Navigation:

Te Kete Ipurangi
Communities
Schools

Te Kete Ipurangi user options:


You are here:

1.11 O Lou Mata'alia ma Sogasogā i Lau Vasega

O le fa'atumutumuga o tapenaga uma nei, ia lu'itauina faiā'oga ina ia mata'itū tomai ma agava'a ua nofofale ma i latou i le taimi nei, ma ia avea manatu 'autū ua folasia e tāoso ai ni suiga o faiva o faiā'oga mo le fa'afaileleina ma le atina'eina o le gagana Sāmoa a le fanau.

O manatu 'autū o le 'autalaga lenei ua fa'ataūaina ona mata'alia ma sogasogā faiā'oga i tulaga nei mo le atina'eina o le gagana tautala:

  • o le aganuu Sāmoa e fa'alagolago i le gagana tautala e sa'ilia ai le tofā ma le utaga i 'āiga, nu'u ma ekalesia; e fetu'unai ma fetāla'i ai manatu ina ia maua se fa'ai'uga – o tulaga ia o le fa'asāmoa e feso'ota'i tele ma manatu filosifia i le atina'eina o gagana;
  • o le tautala e faamatalaina le mafaufau; o fetufa'ai'ga e maua ai avanoa e fetāla'i ai mafaufau ma manatunatu – o galuega e felagolagoma'i ai tamaiti o avanoa ia latou te faia ai ni fa'ai'uga i tulaga e ao ona fai, fuafua taimi ma galuega ina ia taunu'u manuia;
  • o le gagana tautala e taūa i fa'atinoga o le va fealoa'i ma faiā; o le fa'alogo e fa'afailele ai tomai ma agava'a i le gagana; e fa'atamao'āiga ai i upu e talafeagai ona tautala ai; e atamai ai i mamanu o fa'aaogāga 'ese'ese o le gagana – o le fa'alogo e taūa auā e le gata ina 'oa ai i upu, ma le feso'ota'iga o 'upu ina ia logomālie manatu i so'o se tulaga, ae o le fa'alogo e tōfatu ai atamai mo'omia i so'o se tulaga o le soifuaga;
  • ia fa'aaogā le gagana tautala e fefa'asoa'a'i ai tamaiti, e fetufaa'i ai, e faatupu ai le gagana ma le fatua'iga o le māfaufau ma manatu, i le fetu'unaiga o a latou 'upu, ma fa'a'upuga ina ia logomālie, manino, ma ia talafeagai ma se manatu 'autū;
  • ia a'oa'oina tamaiti ia toto'a le fa'alogo, mātau le gagana, ma fa'amaumau fa'amatalaga i 'auala e feliua'i ai e i latou fa'amatalaga i ni isi foliga e pei o ata fa'alemafaufau, fa'a'apogāleveleve, siata.


Footer: